twitter instagram facebook

Naše malá ptačí rezervace / Naša malá vtáčia rezervácia

Když jsme před lety začali naši Zlámanů probouzet zpět k životu, nešlo si nevšimnout, že druhová rozmanitost ptactva je podstatně nižší, než bylo obvyklé ještě před takovými dvaceti lety. Ale od začátku jsme věřili, že obnovou původního biotopu se stav postupně zlepší. A už je to tady! Díky opětovnému ručnímu kosení luk, úmyslném nespalování hromad větví po prořezávání náletů, vyvěšování budek, nekácení starých odumřelých doupných stromů, ohleduplnosti při hnízdění, vydatném zimním přikrmování a asi i díky “živému” gazdovskému dvoru jsme za poslední rok dospěli k vzrůstu pozorovaných druhů na hodnotu 47! (Seznam nabízíme níže.) A doufáme, že to není konečný počet.

 • Kos černý – Drozd čierny (Turdus merula)
 • Drozd zpěvný – Drozd plavý (Turdus philomelos philomelos)
 • Drozd kvíčala – Drozd čvíkota (Turdus pilaris)
 • Drozd brávník – Drozd trskota – (Turdus viscivorus)
 • Pěnkava obecná – Pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
 • Pěnice černohlavá – Penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
 • Strnad obecný – Strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)
 • Čížek lesní – Stehlík čížavý (Carduelis spinus)
 • Rehek zahradní – Žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)
 • Rehek domácí – Žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
 • Konipas bílý – Trasochvost biely (Motacilla alba)
 • Mlynařík dlouhoocasý – Mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
 • Sýkora koňadra – Sýkorka veľká (Parus major)
 • Sýkora modřinka – Sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)
 • Sýkora uhelníček – Sýkorka uhliarka (Periparus ater)
 • Sýkora babka – Sýkorka hôrna (Poecile palustris)
 • Sýkora parukářka – Sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)
 • Hýl obecný – Hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)
 • Červenka obecná – Červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
 • Střízlík obecný – Oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes)
 • Šoupálek dlouhoprstý – Kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)
 • Lejsek bělokrký – Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
 • Linduška lesní – Ľabtuška hôrna (Anthus trivialis)
 • Křivka obecná – Krivonos smrekový (Loxia curvirostra)
 • Dlask tlustozobý – Glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes)
 • Ťuhýk obecný – Strakoš obyčajný (Lanius collurio)
 • Brkoslav severní – Chochláč severský (Bombycilla garrulus)
 • Brhlík lesní – Brhlík obyčajný (Sitta europaea)
 • Datel černý – Tesár čierny (Dryocopus martius)
 • Strakapoud velký – Ďateľ veľký (Dendrocopos major)
 • Strakapoud prostřední – Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)
 • Žluna zelená – Žlna zelená (Picus viridis)
 • Sojka obecná – Sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
 • Holub doupňák – Holub plúžik (Columba oenas)
 • Hulub hřivnáč – Holub hrivnák (Columba palumbus)
 • Kukačka obecná – Kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
 • Krkavec velký – Krkavec čierny (Corvus corax)
 • Jestřáb lesní – Jastrab veľký (Accipiter gentilis)
 • Káně lesní – Myšiak hôrny (Buteo buteo)
 • Krahujec obecný – Jastrab krahulec (Accipiter nisus)
 • Puštík obecný – Sova obyčajná – (Strix aluco)
 • Puštík bělavý – Sova dlhochvostá (Strix uralensis)
 • Sýc rousný – Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)
 • Čáp černý – Bocian čierny (Ciconia nigra)
 • Sluka lesní – Sluka hôrna (Scolopax rusticola)
 • Ostříž lesní – Sokol lastovičiar (Falco subbuteo)
 • Pěnkava jíkavec – Pinka severská (Fringilla montifringilla)

 

Poslední aktualizace 1.2.2017

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *