twitter instagram facebook
hus husa slovenská bílá syčící houser

První jarní den

I když to tak nevypadá, před chvílí začalo astronomické jaro. A i když venku pobíhám ve třech svetrech a s třemi páry ponožek na nohou, jeden navýsost jarní úkon jsem si dnes dopřál. Podsadil jsem pod první z našich hus jedenáct vajec. V uplynulých třech dnech se po ukončené snůšce pěkně rozeseděla na hnízdě, takže přišel ten čas. Doposud totiž zahřívala jen podkladky (podstrčené imitace vejec), protože ta pravá jí byla vždy čerstvě po snesení odebrána a bezpečně uložena v temné a chladné místnosti do bedýnky se slámou. A až nyní ji byla vrácena zpět do hnízda k samotné inkubaci. Takže teď nezbývá než věřit, že je husa uchrání před neodcházejícím mrazem a že se jí za měsíc začnou klubat první housata.

P.S. Houser Štefan zaujal pozici udatného ochránce a z blízkosti hnízda by si troufl odehnat snad i medvěda.