twitter instagram facebook

Kozy jsou už v teple

Zatímco ještě včera jsme se s blankytem nad hlavou kochali mimořádně dalekými výhledy, dnes nás zahalily mraky, šeď a chlad. A i to přispělo k rozhodnutí, že uskutečníme další předzimní logistický úkon – kozí lockdown! Lojza v připraveném a vibíleném chlévě řádně podestlal (kvalitu podestýlky i osobně ověřil) a děvčata se pro letošek spořádaně a definitivně přesunula z pastvin do maštale. Dyť už jsou taky jak vzducholodě a za pět týdnů by se měly rodit první kůzlata.

podzim jeseň kopce výhledy kysuce
kozy chlév podestýlka sláma
kozy koza hnědá ustájení chlév sláma
podzim jeseň zima chalupa kysuce lípa komín