twitter instagram facebook
dým

Jaro

Tak se zdá, že jaro opravdu přichází. Horskými bystřinami z Kysúc odtékají poslední zbytky tajícího sněhu, louky osychají a mezi suchou loňskou trávou se objevují první lístky prvosenek. V mezích začínají kvést lýkovce (Daphne mezereum) a ptačí koncerty jsou den ode dne halasnější a radostnější. A my nezahálíme! Po zimě zastříháváme stromy, keře a trvalky, od sněhem polámaných větví čistíme pastviny, uklízíme zahradu i dvůr, luftujeme chalupu.. a u toho všeho se vyhříváme na slunci. Jak si jaro užíváte Vy? A nechcete se o víkendu přijet podívat? Má být krásně!