twitter instagram facebook

Říjnové vábení

Já vás teda nechci k ničemu navádět.. ale pokud byste si chtěli užít nádheru října na horách, tak příští týden budou podmínky vrcholit! A věřte mi, je čeho si užívat! Já tak činím v každém okamžiku. Ať poklízím dvůr, obstarávám zvířectvo, čistím před zimou louky, kontroluju pastviny, svážím poslední dřevo k chalupě, uspávám zahradu, venčím psy, či jen tak zasněně hledím do dálek. Krásně totiž je. Moc krásně! Od jiskrně mlhavých rán až po měsíčné pozdní večery, kdy stojím před chalupou a v tichu slyším, jak se pomalu přikrádá zima. A rychle běžím přiložit do kamen.✌️❤️