twitter instagram facebook

Jarní hlášení

V rámci jarního hlášení si dovolím ornitologické okénko psaným slovem. Níže přikládám obrazové výjevy ze života. ✌️❤️

Ze stěhovavého ptactva se nám k dnešnímu dni navrátilo několik párů špačka obecného/škorca lesklého (Sturnus vulgaris), stejně tak kos černý/drozd čierny (Turdus merula), poměrně dost drozdů zpěvných/drozdov plavých (Turdus philomelos), strnadi obecní/strnádky žlté (Emberiza citrinella), pěnkava obecná/pinka lesná (Fringilla coelebs), rehek domácí/žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) a z okraje lesa se ozývá holub hřivnáč/holub hrivnák (Columba palumbus). Pečlivým poslechem toku sov byl v uplynulých circa dvou týdnech zaznamenán výskyt puštíka obecného/sovy lesnej (Strix aluco), sýce rousného/kuvika kapcavého (Aegolius funereus), sýčka obecného/kuvika plačlivého (Athene noctua) a kulíška nejmenšího/kuvika vrabčieho (Glaucidium passerinum).

U páru husy domácí/hus domáca (Anser anser domesticus) dochází k intenzivnímu páření a brzy se očekává začátek snůšky.

Hlášení o vývoji

Drazí přátelé, psal jsem Vám na začátku května, že v červnu bych už měl být opravený. Tak já hlásím, že už se tak stalo a závada byla odstraněna. Jenže bylo to celé náročnější než jsem předpokládal a mé tělo je po tom všem tak slabé, že i tu novou sílu musím nabírat pod dohledem odborníků. Ale už velmi brzy bude dobře! Já tomu věřím. A moc se těším, až po těch mnoha týdnech znovu začnu žít na Zlámané. Vždyť já ani nebyl schopen moc vnímat, jak Alois zas o kus vylepšil kozám letní byt, nebo jak kozy jsou už zpět venku na pastvinách, nebo jak husám rostou housata před očima, jak na loukách kvetou vstavače, jak se naší Papuči vylíhly kuřata.. Moc, opravdu moc se těším zpět!