twitter instagram facebook

Jarní hlášení

V rámci jarního hlášení si dovolím ornitologické okénko psaným slovem. Níže přikládám obrazové výjevy ze života. ✌️❤️

Ze stěhovavého ptactva se nám k dnešnímu dni navrátilo několik párů špačka obecného/škorca lesklého (Sturnus vulgaris), stejně tak kos černý/drozd čierny (Turdus merula), poměrně dost drozdů zpěvných/drozdov plavých (Turdus philomelos), strnadi obecní/strnádky žlté (Emberiza citrinella), pěnkava obecná/pinka lesná (Fringilla coelebs), rehek domácí/žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) a z okraje lesa se ozývá holub hřivnáč/holub hrivnák (Columba palumbus). Pečlivým poslechem toku sov byl v uplynulých circa dvou týdnech zaznamenán výskyt puštíka obecného/sovy lesnej (Strix aluco), sýce rousného/kuvika kapcavého (Aegolius funereus), sýčka obecného/kuvika plačlivého (Athene noctua) a kulíška nejmenšího/kuvika vrabčieho (Glaucidium passerinum).

U páru husy domácí/hus domáca (Anser anser domesticus) dochází k intenzivnímu páření a brzy se očekává začátek snůšky.